home contact sitemap
شنبه, 9 خرداد, 1394

تماس با ما

چهارشنبه, 7. بهمن 1388 - 20:09

صندوق صوتي وزير محترم دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

021-26126988

اداره کل تبلیغات دفاعی

tdoffice@mod.ir

دفتر ارتباطات مردمی

mardomi@mod.ir

مدیر سایت

info@mod.ir

کپچا
این پرسش به منظور تامین امنیت بیشتر در برنامه و شناسایی شما به عنوان یک کاربر انسانی ارائه شده است تا از پر شدن اتوماتیک فرم توسط روبات ها و اسپمرها جلوگیری به عمل آید.
کپچای تصویری
عبارات نوشته شده در عکس فوق را با رعایت کوچکی/بزرگی حروف وارد نمایید.